Atomoksetin Etken Maddesin in Gen otoksik etkilerin in İn san Len fosit Kü ltü rü Yön temi ile B elirlenmesi


BOLAT N., AKINCI E., ÇİÇEKLİYURT M. M.

9th International Hipocrates Congress, Turkey, 09 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes