Using Planting Materyal in Biological Pond Design: The Case of Canakkale


Creative Commons License

Erduran Nemutlu F.

Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.12-18, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract: The main purpose of biological pond designs is to protect the regional ecosystem and water reserves. In order to protect the ecological values of the region and to transfer them to the future, it is necessary to include correct uses. The use of biological ponds provides social education as well as providing individuals to spend their leisure time productively and healthily. In the study, suitable design plants for use in the Botanical Garden of Çanakkale Onsekiz Mart University and the city of Çanakkale were determined. The characteristics, usage principles and design suggestions of the identified waterfront, waterfront and aquatic plants are evaluated in a table. There are examples of plant species determined in the study in the natural vegetation of the region. Their habitats, climate demands, morphological and dendrological features are explained with a table and suggestions are made for the botanical garden. 

Özet: Biyolojik gölet tasarımlarının temel amacı bölge ekosisteminin ve su rezervlerinin korunmasıdır. Bölge ekolojik değerlerinin korunabilmesi ve geleceğe aktarılabilmesi için doğru kullanımlara yer verilmesi gerekir. Biyolojik gölet kullanımı bireylerin boş zamanlarını verimli, sağlıklı geçirmeleri sağlamanın yanı sıra, toplumsal eğitimi de sağlamaktır. Çalışmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Botanik Bahçesi’ne ve Çanakkale kentine uygulanabilecek biyolojik gölet için kullanıma uygun tasarım bitkileri belirlenmiştir. Belirlenen su kıyısı, su kenarı ve su içi bitkilerinin özellikleri, kullanım ilkeleri ve tasarım önerileri tablo halinde değerlendirilmiştir. Çalışmada belirlenen bitki türlerinin bölge doğal bitki örtüsünde yer alan örnekleri vardır. Bunların yaşam alanları, iklim istekleri, morfolojik ve dendrolojik özellikleri tablo ile açıklanarak, botanik bahçesi için önerilerde bulunulmuştur.