Değişik Sulama Suyu Seviyelerinin Brokkoli (Brassica Oleracea L. var. Italica) Bitkisinde Verim ve Bazı Biyokimyasal Değişimler Üzerine Etkileri. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2012, Bornova/İZMİR (Basım aşamasında)


ERKEN O., KUZUCU C., ÇAKIR R.

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Turkey, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes