Fen bilgisi öğretmen adaylarının gaz basıncıyla ilgili bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirebilme seviyeleri


PABUÇCU A.

Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi, vol.1, no.2, pp.1-24, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Through this research, it was aimed to investigate how pre-service science teachers’ use their knowledge about the concept of gas pressure in explaining some examples from everyday life. The research was carried out with 33 freshmen pre-service science teachers. The data in the research were collected through five formative assessment probes. The students were asked to work in small groups to complete the questions. Groups’ discussions were recorded. Groups’ written responses were classified in five different categories: sound understanding, partial understanding, specific misconception, no understanding, and no response. Data under these categories were given as percentages in a table. The sum of students’ responses in sound understanding and partial understanding are in the range of 37.5% and 62.5%. Results revealed that students had difficulty in understanding the gases concepts and associating these concepts with everyday life events. Moreover, many misconceptions and misuse of the ideal gas equation were determined in the students’ explanations. 

Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının gaz basıncı hakkındaki bilgilerini, günlük hayattan örnekleri açıklarken nasıl kullandıkları incelenmektedir. Çalışmanın örneklemini, fen bilgisi öğretmenliği programı birinci sınıfında okuyan 33 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma için beş tane biçimlendirici yoklama sorusu kullanılmıştır. Öğrencilerden küçük gruplar halinde tartışarak soruları cevaplamaları istenmiştir. Grup tartışmaları sırasında ses kaydı yapılmıştır. Grupların verdikleri yazılı cevaplar anlama, kısmen anlama, yanlış anlama, anlamama ve cevapsız şeklinde beş kategoride sınıflandırılıp yüzde oranları hesaplanmıştır. Buna göre öğrencilerin, sorulara bilimsel olarak beklenen ve beklenene yakın cevap verme yüzdeleri toplamı %37.5 ile %62.5 arasında değişmektedir. Elde edilen sonuçlar, fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin, gaz kavramlarını anlamada ve bu kavramları günlük olaylarla ilişkilendirmede sorun yaşadıklarını göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin açıklamalarında, ideal gaz denkleminin gereksiz yere birçok yerde kullanıldığı görülmüş ve gaz kavramlarıyla ilgili pek çok kavram yanılgısına rastlanmıştır.