Deconstruction As a Criticized Model in Feminist Art


Creative Commons License

Doğan S.

8. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 March 2022, pp.21-28

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21-28
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

This study is intended to examine the effects of deconstruction reading practices on feminist Art and the forms of artistic practice. The study is covered in two stages. In the first case, an overall assessment of the definition of deconstruction, critical strategy and implementation methods was made. In the second phase, the effects of deconstruction on feminist art and the production patterns of artists with these effects were examined. In this framework, the structures associated with the subject were tried to be resolved and the effects of the deconstruction on the artifacts were analyzed by examples. The study found that the method of adhesion is a critical model commonly used in feminist art and contributes significantly to the way artists produce, their artistic approach. However, it has been found that deconstruction has created different esthetic approaches in many feminist artists, and has brought up many new expressions in terms of subject and technical.

Bu çalışma yapısökümcü okuma pratiklerinin Feminist Sanat üzerindeki etkilerini ve sanatsal uygulama biçimlerini inceleme amacı taşır. Çalışma iki aşamada ele alınmıştır. İlkinde yapısökümün tanımı, eleştirel stratejisi ve uygulama yöntemleri hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. İkinci aşamada yapısökümün feminist sanat üzerindeki etkileri ve bu etkileri taşıyan sanatçıların üretim biçimleri incelenmiştir. Bu çerçevede konu ile ilişkili yapıtlar çözümlenmeye çalışılmış ve yapısökümün eserler üzerindeki etkileri örnekler eşliğinde analiz edilmiştir. Bunun yanı sıra feminist hareket içerisinde çalışmalarını yürüten sanatçıların “kadın” kavramına bakış açıları, kavrayış biçimleri, eleştirel yaklaşımları incelenmiş ve tüm bunların yapısöküm ile olan ilişkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda yapısöküm yönteminin feminist sanatta yaygın olarak kullanılan eleştirel bir model olduğu ve sanatçıların üretim biçimlerine, sanatsal yaklaşımlarına önemli oranda katkıda bulunduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte yapısökümün birçok feminist sanatçıda birbirinden farklı estetik yaklaşımlar doğurduğu, konu ve teknik anlamda birçok yeni ifade olanaklarını gündeme getirdiği görülmüştür.