Determination of Diving Routes of Shipwrecks in the Dardanelles Strait and its Surroundings within the Scope of Diving Tourism


Gökdemir S., Türkel İ. Ş.

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.1, pp.44-74, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.44-74
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya genelinde dalış aktivitesinin her geçen gün ilgi gördüğü ve bu durumun turizmde karşılık bulduğu ortadadır. Bu anlamda Türkiyenin dalış turizmi etkinliğinden hak ettiği payı alamaması ülke açısından büyük kayıptır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin önemli tarihi ve kültürel turizm çekim merkezlerinden birisi olan Çanakkalenin dalış turizmi potansiyelini, birinci Dünya savaşı esnasında ve sonrasında bölgede batan batıklar üzerinden ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama tekniği, doküman incelemesi ve gözlemdir. Bu amaçla Çanakkale boğazı ve çevresinde bulunan batıkların yerleri gerek karadan gerek ise denizden gözlem yoluyla incelenmiş ve dalış turizmi rotası oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın, dalış turizmi kapsamında turistik bir ürünün oluşturması anlamında seyahat acentaları için önemli olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, Çanakkale ve çevresindeki batıkların turistik ürün çeşitliliğine katkı sağlaması amacı ile çalışmada batıklar dört farklı rotaya ayrılmış ve batıkların yerleri, durumları ve dalış imkanları çalışmada ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bir kriz dönemi olan Covid-19 sürecinde bu rotanın seyahat acentaları ve turist rehberleri tarafından benimsenmesi ve kullanılması beklenmektedir.