Suriye Tarihi Osmanlı Dönemi Suriye’sinde Edebî ve Kültürel Hayat (1800-1918)


AKINCI M.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.9, pp.115-118, 2016 (Peer-Reviewed Journal)