Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İskan ve Toprak Dağıtımı Politikaları Işığında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

Journal of Life Economics, no.5, pp.77-105, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Books & Book Chapters

1990'lardan Günümüze Savaşta Özel Taşeronlar: Bir İnceleme Denemesi

in: Askerlik "İşi": Askeri İşgücünün Karşılaştırmalı Tarihi (1500-2000), Zürcher E.J., Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.591-614, 2017

Private Contractors in War from the 1990s to the Present: A Review Essay

in: Fighting for a Living: A Comparative History of Military Labour, 1500-2000, Zürcher Erik-Jan , Editor, Amsterdam University Press , Amsterdam, pp.613-638, 2013