Education Information

Education Information

  • 2018 - Continues Postgraduate

    Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

  • 2015 - 2018 Postgraduate

    Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

  • 1989 - 1994 Undergraduate

    Selcuk University, Nıgde Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme, Turkey