Çanakkale Boğazı Kıyısal Sularının (0-5 m) Yumuşak Zeminlerinde Bulunan Prosobranchia (Mollusca: Gastropoda) Kommunite Yapısı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: Seçil KOLSAL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ABDULLAH SUAT ATEŞ