Türkiye’de Cumhuriyet Kutlamalarında Osmanlı Algısı (1923-1938)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Öğrenci: Sevil Meryem Ulutezel

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MURAT KARATAŞ