İki- ve üç- dişli benzimidazol ligandlar içeren yeni rutenyum komplekslerin sentez ve karakterizasyonları: DSSC'ler için yeni boyalar


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: melek tercan yavaşoğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OSMAN DAYAN