Çanakkale Sanayi ve Ticaret Tarihi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Elif Erat

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MURAT KARATAŞ