Heyelan alanlarının fotogrametrik yöntemle izlenmesinde yazılım çözümleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Murat Sarı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ÖZGÜN AKÇAY