Karbon Fiber Takviyeli ABS Kompozitlerin FDM 3B Yazıcı ile Üretimi ve ANSYS ile Modellenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Zeki Yahya Patan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): VOLKAN ESKİZEYBEK