Biga Kazasında Muhacir Yerleşimleri ve Yaşanan Sorunlar (1856-1910)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Burak Küçük

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ALİ SÖNMEZ