Türkiye'de Yerel Gündem 21 Uygulamalarının Kent Konseylerine Dönüşüm Sürecinin Analizi


Öğrenci: Ahmet Batat

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ŞERMİN ATAK ÇOBANOĞLU