Arensülfonat-Schiff Bazı Ligantları İçeren Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Uygulamaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Reyhan Kağıt

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OSMAN DAYAN