Gelibolu Yarımadasında İki Prehistorik Höyüğün Yontmataş Teknolojisi ve Tipolojisi: Hacı Hüseyin ve Kaynarca


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: Kerem Demir

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ONUR ÖZBEK