Tuz Stresinin Triticale ve bazı Secale taksonlarında Süperoksit Dismütaz (SOD;EC 1.15.1.1) ve Peroksidaz (POD;EC 1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: FİLİZ BAYKAL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OKAN ACAR