Bazı ayçiçeği çeşitlerinde Orobanche sp. (Canavar otu) ile tuz stresinin birlikte neden olduğu etkilerin antioksidatif savunma mekanizması temelinde araştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: SEFER DEMİRBAŞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OKAN ACAR