ELEKTROSPUN PAN NANOFİBER VE GRAFEN OKSİT İLE TAKVİYE EDİLMİŞ POLİMER KOMPOZİT TABAKALARIN MEKANİK PERFORMANSININ BELİRLENMESİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Mustafa Sevban Akkaya

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): VOLKAN ESKİZEYBEK