Yönetici Hemşirelerin Transformasyonel Liderlik Davranışlarının Hemşirelerin Mutluluğuna Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BURCU KIY

Danışman: Gülnur Akkaya