Tüketici Etiğinin Oluşumunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi : Teori ve Bir Araştırma , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: Şafak ALTAY

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AYTEN AKATAY