Bazı Domates Varyetelerinde Tuz Stresinin (NaCl) Ve Biyotik Stresin (Phelipanche aegyptiaca) Biyokimyasal ve Fizyolojik Etkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: BURÇİN ŞEN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OKAN ACAR