KÜÇÜK SÜT SIĞIRI BARINAKLARININ MODERNİZASYONUNDA SERA TİPİ VE GELENEKSEL YAPI SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: GÖRKEM YILMAZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ÜNAL KIZIL