Bazı halkalı fosfazenlerin sentezi, polimerizasyonu ve karekterizasyonu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: Sevinç YILMAZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MUSTAFA YILDIZ