İleri Kompozitlerin Üretimi için Vakum Torbalama Prepreg Prosesinin Optimizasyonu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Mine Sarcan

Danışman: Volkan Eskizeybek