Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) varyetelerinde Orobanche cumana Wallr.ın Süperoksit Dismütaz (SOD;EC1.15.1.1) ve Peroksidaz (POD;EC.1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: SEFER DEMİRBAŞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OKAN ACAR