Algılanan Örgütsel Adaletin Sinizm Olan Etkisi Üzerine Bir Araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Çiğdem SEZEK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AYTEN AKATAY