Osmanlı Devletinde Hapishane Reformu: Çanakkale Hapishanesi Örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: Emel Demir

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ALİ SÖNMEZ