SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÇALIŞANLARININ EMPATİK BECERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Jale Yazgan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OSMAN ÇEKİÇ