Türkiye'deki Genel Seçimlerde İşçi Propagandaları (1923-1960)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Öğrenci: Mustafa Şengül

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MURAT KARATAŞ