Üniversitenin farklı fakültelerinde okuyan öğrencilerin çoklu zeka alanlarının incelenmes


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: DİLEK İLHAN KAHRAMAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ÖZHAN BAVLI