Diyabetiklerde ve Diyabetik Periferik Nöropatisi Olanlarda İdrar 6- Sülfaktoksimelatonin Düzeyleri


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Kemal Kurt

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ERSEN KARAKILIÇ