İşgören Bulma Ve Seçme Faaliyetinde Dış Kaynak Kullanımı: Teori ve Bir Araştırma .


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Öğrenci: Türkan AYDIN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AYTEN AKATAY