Termik santral toz atığının mısır (Zea mays L.) büyümesi üzerine etkisinin anatomik olarak incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: Mustafa Eray BOZYEL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İSMET UYSAL