Deneysel Kolon Anastomozunda L-Carnitin’in Kullanımının Kolon Anastomoz Yarası İyileşmesine Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Emel Kandaş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MUSTAFA EDREMİTLİOĞLU