Yeni Bir Finansal Araç Olarak Yeşil Kredilere Otelcilik ve Bankacılık Sektörlerinin Bakış Açıları: Antalya'daki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma


Öğrenci: Ozan Güler

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): EKREM TUFAN