İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN OKULDA KARŞILAŞTIKLARI RİSK DURUMLARI VE RİSK YÖNETİM YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: ZAFER ÖZKAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SİBEL GÜVEN