Bazı taç eterlerin sentezi, kompleksleri, yapılarının ve bazlık sabitlerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Öğrenci: Ayşe ÇINAR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MUSTAFA YILDIZ