Orobanş’ın Çanakkale’de (Türkiye) Tarımı Yapılan Bazı Biber Çeşitlerindeki Antioksidant Enzim Seviyelerinde Neden Olduğu Değişimlerin Araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: BURCU AYDIN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OKAN ACAR