1930 Yılı Çok Partili Siyasi Hayat Denemesinde İktidar ve Muhalefet Çekişmesi: İnkılâp ve Yarın Gazeteleri Örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Öğrenci: Gizem Erda Çilek

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MURAT KARATAŞ