Cam Sektöründe Kullanılan Sodyum Feldspad Yad Ürünlerin Sırlı Porselen Üretiminde Kullanılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Bertan Büyükçıngıl

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): VOLKAN ESKİZEYBEK