Devletin Baskın Olduğu Alanlarda Kurumsal Karmaşa ve Örgütsel Aktörlerin Stratejik Yanıtları:Türk Sağlık Sektörüne İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Öğrenci: Abdullah KIRAY

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AYTEN AKATAY