Seramik Bünyelerde FexOy Ayırma Prosesinin Pişme Prosesine Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Öğrenci: Melek Özbilen

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): VOLKAN ESKİZEYBEK