HEMŞİRELERİN TIBBİ HATALARDA TUTUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Uğur AKTAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SELMA ATAY