ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ROLLERİ İLE DUYGUSAL EMEK GÖSTERİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Yavuz Tombak

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OSMAN ÇEKİÇ