Çanakkale Savaşlarında 72. Alay


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Öğrenci: Gökşen Özen

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MURAT KARATAŞ