Süt Proteinlerinin Transglutaminaz ile Çapraz Bağlanmasının Maillard Tepkimesi Üzerine Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: Zeynep Damla Güder

Eş Danışman: ZERRİN YÜKSEL ÖNÜR